Szkoła podstawowa

Program nauczania

dzieci przeprowadzają eksperymenty chemiczne

Program nauczania

E

Dwujęzyczność

Efektywny program dwujęzycznej edukacji językowej w placówkach AI oparty jest na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz immersji językowej

czytaj więcej

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Od klasy pierwszej uczniowie mają dwa przedmioty prowadzone w języku angielskim. Obecnie klasy 1-3: science oraz maths; Klasy 4-8 – history & culture oraz science. Klasy 7-8 realizują podstawę programową dwujęzycznie z przedmiotów: geografia oraz biologia.

Dodatkowo już od 1 klasy uczniowie uczą się  języka hiszpańskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Nasze szkoły podstawowe są certyfikowanymi centrami egzaminacyjnymi Cambridge. Przygotowujemy dzieci do egzaminów z języka angielskiego. Uczniowie zdają kolejno:  Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE – klasa 8.

E

Rozszerzona matematyka

Logiczne myślenie, czyli inaczej rozumowanie, to jedna z kluczowych kompetencji. Wyjątkowym elementem programu są zajęcia szachowe realizowane w klasach 1-3 w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Rozszerzona matematyka od klas 4-8 wspiera umiejętności matematyczne oraz logiczne myślenie, otwierając naszym uczniom drzwi do analizowania każdej sytuacji i wyciągania wniosków.

czytaj więcej

Rozszerzoną matematykę realizujemy w klasach 1-3 w wymiarze dodatkowych 2 h w tygodniu, w klasach 4-8 w wymiarze 6 lekcji tygodniowo

AI to certyfikowane placówki programu „Szachy przyjazne w szkole i przrdszkolu.”

E

Program rozwoju osobowości

Nie byłoby tych osiągnięć bez PROGRAMU ROZWOJU OSOBOWOŚCI. Dopiero synergia tych trzech programów zapewnia Twojemu Dziecku Sukces!

czytaj więcej

Program rozwoju osobowości „Jestem młodym liderem” rozwija cechy liderskie oraz umiejętności miękkie. Pozwala odkryć młodemu człowiekowi jego własną moc. Uczy wyrażania swojego zdania i pokazuje, jak zamieniać stres w siłę napędową. Pomaga również uwierzyć w siebie, a także wykorzystywać swój potencjał w osiąganiu wyznaczonych celów. Pozytywne przywództwo, zarządzanie zespołem – to ważne kompetencje, które pozwolą naszym wychowankom odnosić sukcesy w życiu dorosłym.

Rozwijając te kompetencje u uczniów, kształtujemy w nich poczucie własnej wartości, pewność siebie oraz sprawczość. Codziennie zachęcamy dzieci do niezależności i odwagi w myśleniu, podejmowania decyzji i działania. Pokazujemy, jak można działać z pasją, doprowadzać swoje zadania do końca, spełniać marzenia i osiągać sukces. 

bilingual education

Rekrutacja

Rekrutacja w naszych szkołach podstawowych trwa cały rok. Jeżeli dysponujemy wolnymi miejscami w klasie, uczeń może dołączyć także w trakcie roku szkolnego. O przyjęciu decyduje diagnoza wstępna potencjału ucznia.

Dzieci układają piankowr litery
Umów się na spotkanie
close button
close button

Dołącz do nas!

Umów się na spotkanie w wybranej placówce.

    Zasady przetwarzania danych zawarte są w naszej polityce prywatności.