Żłobki i przedszkola

Program nauczania

zabawa na basenie z kulkami

Program nauczania

E

Dwujęzyczny program nauczania

Efektywny program dwujęzycznej edukacji językowej oparty jest na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz immersji językowej z naciskiem na komunikację. Dzieci są zanurzone w języku angielskim w ciągu całego dnia przedszkolnego, podczas różnorodnych sytuacji.

czytaj więcej

Angielski podczas zajęć, przy zabawie, jedzeniu, w ogrodzie. Tak. To u nas! Dzieci nawet nie wiedzą, że się uczą. Wspaniale się bawią. A efekty są niesamowite. Każdą grupę przedszkolną prowadzą dwie nauczycielki: polskojęzyczna i anglojęzyczna. Nasz angielski startuje już w żłobku, dzięki czemu szybko staje się dla naszych podopiecznych jednym z naturalnych sposobów porozumiewania się. Wiemy, że maluchy też uwielbiają ten język. Śpiewają, rymują, wyliczają. They ❤ English. Na co dzień wszyscy razem, z różnych kultur, środowisk i państw, poprzez język budujemy środowisko międzynarodowe. Dzieci od grupy 5-latków uczą się dodatkowo drugiego języka obcego hiszpańskiego. Hola✋

Do naszych placówek od wielu lat uczęszczają dzieci z różnych stron świata oraz z rodzin wielojęzycznych. Ponadto przybliżamy dzieciom inne kultury poprzez międzynarodowe projekty, takie jak International Summer czy program AIESEC – International Kindergarten. Takie zajęcia obejmują szeroki zakres tematów: m.in. kuchnię, tańce, ciekawostki geograficzne, kulturowe i historyczne związane z innymi krajami.

E

Innowacyjny autorski program rozwoju umiejętności matematycznych - „MATH 2.0”

Realizowany już w grupach żłobkowych!
Logiczne myślenie, czyli inaczej rozumowanie, to jedna z kluczowych kompetencji.
Program jest zbudowany z ciekawych, aktywnych, twórczych elementów takich jak:

czytaj więcej

roszady, łamigłówki, elementy kodowania, zadania z treścią, rozszerzone treści z programu matematycznego. Wyjątkowym elementem programu jest nauka gry w warcaby realizowana już od grupy 4-latków oraz nauka gry w szachy realizowana przez wszystkie dzieci z grup 5 oraz 6-latków. Program w rozszerzonej wersji, dostosowanej do potrzeb ucznia, ma kontynuację w naszych dwujęzycznych szkołach podstawowych. 

E

Program rozwoju osobowości

Nie byłoby tych osiągnięć bez PROGRAMU ROZWOJU OSOBOWOŚCI. Dopiero synergia tych trzech programów zapewnia Twojemu Dziecku Sukces!

czytaj więcej

Samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy, autorefleksja, atmosfera szacunku i pozytywnej komunikacji – wszystko w formie wspaniałej zabawy. Nasz autorski projekt Rozwoju Osobowości oparliśmy o realizację elementów projektu planu daltońskiego. Rozwijając te kompetencje u dzieci, kształtujemy w nich poczucie własnej wartości, pewność siebie oraz sprawczość. Codziennie zachęcamy dzieci do niezależności i odwagi w myśleniu, podejmowania decyzji i działania. Pokazujemy, jak można działać z pasją, doprowadzać swoje zadania do końca, spełniać marzenia i osiągać sukces. Uczymy dzieci przez doświadczanie. Stosujemy aktywizujące metody pracy.  

E

Rozszerzona podstawa programowa - przygotowanie do pisania i czytania

Realizujemy rozszerzoną podstawę programową, która zawiera przygotowanie do pisania i czytania. Poprzez twórczą zabawę umiejętności te rozwijamy od grupy 3-latków. Opieramy się na sprawdzonym programie edukacyjnym Glottodydaktyka, autorstwa profesora Bronisława Rocławskiego.

E

Zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki

Dbając o pełny rozwój dziecka, niezwykle ważne jest rozwijanie obok umiejętności językowych i logicznego myślenia, słuchu muzycznego z elementami rytmiki. Połączenie tych trzech elementów w pełni rozwija kompetencje logiczno-językowe. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Prowadzą je specjaliści, dla których praca z dziećmi jest pasją. Dodatkowo rozwijają muzykalność, wyczucie rytmu, słuch muzyczny, uczą piosenek oraz podstawowych figur tanecznych. Wzmacniają poczucie wartości, uczą współpracy w grupie.

E

HEALTHY LIFESTYLE. Zdrowie fizyczne. Zdrowe nawyki żywieniowe. Ja i moja planeta.

Ruch i kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych to podstawa naszych codziennych aktywności. Healthy lifestyle, czyli świadome życie, w którym łączymy zdrowie fizyczne, z kształtowaniem zdrowych nawyków oraz dbamy o naszą planetę. Pokazujemy jak być zdrowym i jak być szczęśliwym żyjąc na czystej planecie. 

czytaj więcej

ROZWÓJ FIZYCZNY

Odpowiednia ilość aktywności fizycznej daje organizmowi dziecka moc do realizowania i odkrywania siebie w pozostałych sferach życia. Daje dziecku szansę harmonijnego, kompleksowego rozwoju. Część zajęć realizowana jest według założeń Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka. Zajęcia uczą nawiązywania kontaktu emocjonalnego i wzrokowego, rozwijają poczucie bezpieczeństwa i zaufania do drugiego człowieka,  kształtują świadomość własnego ciała, uczą koncentrowania się na wykonywanym zadaniu, kształtują poczucie własnej wartości i pewności siebie. Gimnastyka zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci trwa: w żłobku 15 minut, w grupie 3 i 4-latków – 20 minut, w grupie 5 i 6-latków – 25 minut. Dodatkowo odbywają się również zajęcia ogólnorozwojowe gimnastyka.

WEWNĘTRZNY PLAC ZABAW “KULKI”

Dzieci korzystają z wewnętrznych salek zwanych „kulkami”, w których poprzez aktywną zabawę mogą rozwijać małą i dużą motorykę. Kulki są też miejscem przystosowanym do przeprowadzania profesjonalnych zajęć ruchowych. Są wyposażone w specjalistyczny sprzęt gimnastyczny. Przestrzeń ta została zaprojektowana z myślą o swobodnej i nieskrępowanej zabawie, która jest uwielbiana przez wszystkich naszych podopiecznych.

ZEWNĘTRZNE PLACE ZABAW

Dzieci korzystają z ruchu na świeżym powietrzu podczas zabaw na naszych zewnętrznych placach zabaw. Z pobytu na świeżym powietrzu korzystamy codziennie. Bez względu na pogodę. Tylko złe warunki atmosferyczne albo smogowe powstrzymują nas przed aktywnościami na zewnątrz.

Dodatkowo nasze ogrody to miejsce, w których prowadzimy przedszkolne ogródki. To jedna z metod na kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Dbamy, doglądamy, pielęgnujemy. Dowiadujemy się, skąd pochodzą rośliny. Uczymy się odpowiedzialności.

ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE

Poza zdrowiem fizycznym niezwykle ważne jest dla nas kształtowanie świadomości kulinarnej oraz zdrowych nawyków żywieniowych. Dzieci, które uczestniczą w zajęciach edukacji żywieniowej, same zdecydowanie chętniej sięgają po owoce i warzywa. Budują nawyki, które zaowocują w ich dalszym życiu.

JA I MOJA PLANETA 

W obecnych czasach coraz więcej mówi się o zmianach klimatycznych oraz skażonym środowisku przyrodniczym. Czujemy się odpowiedzialni za edukację ekologiczną dzieci taką, która sprawi, że ich nastawienie do przyrody ukształtuje w nich sposób współdziałania w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym. Ważną rolę w tym procesie odgrywa zapoczątkowana już w przedszkolu edukacja, która uczy odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej.

Rekrutacja

Rekrutacja w naszych żłobkach i przedszkolach trwa cały rok. Jeżeli dysponujemy wolnymi miejscami w grupie, dziecko może dołączyć także w trakcie roku szkolnego. 

dzieci bawią się kolorową chustą
Umów się na spotkanie
close button
close button

Dołącz do nas!

Umów się na spotkanie w wybranej placówce.

    Zasady przetwarzania danych zawarte są w naszej polityce prywatności.