Podążamy za potrzebami uczniów

Dajemy uczniom narzędzia, dzięki którym osiągną sukces. Naszą intencją jest tworzenie inspirującego środowiska sukcesu, w którym łączymy wysoki poziom edukacji wraz z rozwojem osobistym.

Naszych uczniów przygotowujemy na wyzwania, jakie stawia przed nimi współczesny świat. Zapewniamy im wszechstronną edukację oraz rozwijanie kompetencji liderskich.

Podążamy za potrzebami uczniów. Pokazujemy jak wykorzystać własny potencjał. Wszystko po to, by wyrośli na otwartych, pewnych siebie i swoich kompetencji, mierzących wysoko młodych ludzi. By w dorosłym życiu osiągali wyznaczone przez siebie cele.

Szkoła czynna jest w godzinach 8.00 – 18.00. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o 8.30, a po ich zakończeniu uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe.

Zajęcia przyrody

Nasze programy

w

Dwujęzyczność

Program Rozwoju Osobowości

Rozszerzona matematyka

Dlaczego my?

Absolwenci AI osiągają bardzo wysokie wyniki podczas egzaminów. Egzamin ósmoklasisty 2021: 91% z matematyki oraz 99% z języka angielskiego. Średnia dla Polski wynosiła: 47% z matematyki oraz 66 % z języka angielskiego.

Nasi absolwenci dostają się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych oraz szkół wyższych.

Posiadamy certyfikat „Szachy przyjazne w szkole i przedszkolu”. Z sukcesem nauczamy wszystkie dzieci od 5 roku życia i uczniów klas 1-3 gry w szachy.

Szkoły AI są certyfikowanymi centrami egzaminacyjnymi British Council. Przygotowujemy dzieci do egzaminów z języka angielskiego.

Uczniowie w naszych szkołach mogą pochwalić się 100% zdawalnością egzaminów Cambridge.

Nasi uczniowie już w 8 klasie zdają egzamin językowy First (FCE)

Jesteśmy Organizatorem TEDxKids@AcademyInternational. Zorganizowaliśmy już dwie konferencje.

Nasza oferta

Kameralne klasy maksymalnie 18-osobowe.

Programy rozszerzone

Innowacyjne programy edukacyjno – wychowawcze:

  • Skuteczny program nauki języka angielskiego oparty na CLIL (międzyprzedmiotowe nauczanie); zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 10 godzin tygodniowo; Od klasy pierwszej uczniowie mają dwa przedmioty prowadzone w języku angielskim. Obecnie klasy 1-3: science oraz maths; Klasy 4-8 – history & culture oraz science. Klasy 7-8 realizują podstawę programową dwujęzycznie z przedmiotów: geografia oraz biologia.
  • Rozszerzona matematyka oraz szachy – szachy 1 lekcja w tygodniu w klasach 1- 3; rozszerzona matematyka w klasach 1-3 +2 h w tygodniu, w klasach 4-8 w wymiarze 6 lekcji tygodniowo;
  • Język hiszpański – 2 lekcje tygodniowo, w klasach 1-8
  • Program Rozwoju Osobowości„Jestem Młodym Liderem” rozwija cechy liderskie oraz umiejętności miękkie. Pozwala odkryć młodemu człowiekowi jego własną moc. Program realizowany jest międzyprzedmiotowo.

Nasze szkoły podstawowe są certyfikowanymi centrami egzaminacyjnymi British Council. Przygotowujemy dzieci do egzaminów z języka angielskiego. Uczniowie zdają kolejno:  Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE – klasa 8


3 godziny zajęć WF (w tym zajęcia na basenie) w klasie 1-3, w klasach 4-8 4 godziny tygodniowo

Własna sala ruchowa + ogrodzony teren rekreacyjny.

Udział w polskich i międzynarodowych konkursach, projektach.

Opieka logopedyczna (badanie przesiewowe na początku każdego roku szkolnego) 

Opieka psychologiczna

Dostęp do „Strefy rodzica”

Dostęp do platformy zarządzania posiłkami

Zajęcia dydaktyczne od 8.30

Opieka świetlicowa do 18.00

Rekrutacja

Rekrutacja w naszych szkołach podstawowych trwa cały rok. Jeżeli dysponujemy wolnymi miejscami w klasie, uczeń może dołączyć także w trakcie roku szkolnego. O przyjęciu decyduje diagnoza wstępna potencjału ucznia.

Dzieci układają piankowr litery
Umów się na spotkanie
close button
close button

Dołącz do nas!

Umów się na spotkanie w wybranej placówce.

    Zasady przetwarzania danych zawarte są w naszej polityce prywatności.